Lidt om opdræt...

Hunkatten

Hunkatten skal være mindst omkring et år gammel, før hun er gammel nok til at få killinger. Hun skal være både sund og rask, og mange hankatteejere vil forlange en frisk attest fra din dyrlæge, som beviser at hun hverken er smittet med leukæmi eller FAIDS. Det vil være en fordel for dig at kende hendes blodtype - hvis hun er blodtype B vil det nemlig lægge nogle begrænsninger på dit valg af hankat. Tal med din opdrætter om valg af egnet hankat til din hunkat. Har opdrætteren ikke selv en egnet hankat, vil han eller hun sikkert være dig behjælpelig med at finde frem til en egnet. Alle katte har nogle svage punkter - den hankat som du udvælger skal gerne modsvare hende ved at have sine stærke side der, hvor hun har sine svage.

Drægtighed

En birmahun er normalt drægtig i 64 til 66 dage - med små udsving til begge sider. Hvis du har fuldtidsjob, så planlæg at holde ferie i nogle dage omkring forventet fødselstidspunkt - du vil med garanti ikke fortryde det! Når hun er ca. 21-25 dage henne kan man som regel se på dievorterne, om hun er drægtig. De bliver større end normalt, og de vil også antage en lysende pink farve, som ikke er til at tage fejl af. Hvis du er i tvivl, kan du evt. få en dyrlæge til at ultralydscanne hende - nøjagtigt lige som hos mennesker.
Normalt vil man også kunne konstatere en ændret adfærd. Hun vil som regel sove mere end hun plejer, måske også være mere kælen end normalt. Nogle udvikler en glubende appetit. Hvis du bruger tørkost, kan du med sindsro fortsætte med det normale foder indtil 1-2 uger før forventet fødsel. Så er det en god ide´ at gå over til killingefoder, som også er meget velegnet til drægtige og diegivende katte.

Fødsel

Ariel Sørg nu for at være hjemme, når det går løs! Som hos mennesker er det en stor mundfuld at være alene om at føde - din hunkat vil uden tvivl være glad for dit selskab. Fra de første registrerede veer kan der let gå et par timer, før den første killing bliver født.Fra presseveerne starter til den første killing bliver født må der helst ikke gå meget mere end to timer - ellers bør du kontakte din dyrlæge. Heldigvis er birmaen en race, som normalt har meget let ved at føde, og under normale omstændigheder kan du nøjes med at agere moralsk støttepædagog. Killingen fødes i en fosterhinde, som moderen slikker af. Lidt efter kommer selve moderkagen også ud, den æder hun som regel straks. Ved en normal fødsel er det altså ikke nødvendigt med dyrlægetilsyn. Imidlertid er det vigtigt at alle moderkager og fosterhinder kommer med ud. Skulle det ikke ske, kan det være nødvendigt med en sammentrækkende sprøjte. Spørg din dyrlæge til råds hvis du er i tvivl om noget! Allier dig evt. med din opdrætter, så du har en at ringe til, hvis det kniber med at sidde stille indtil det hele er overstået.
Skriv fødselsvægten op på alle killinger efterhånden som de bliver slikket rene af moderen. Du vil således lettere kunne danne dig et indtryk af, om de får nok mælk.En birmakilling vejer ca. 90-100 gram ved fødslen, men der er udsving til begge sider. Det er normalt ikke nødvendigt at veje killingerne mere end en gang i døgnet. Lad være med at flytte dem, deres mor ved alligevel bedst hvor hun helst vil have dem.

Lidt om blodtypegenetik

Alko Det behøver ikke være nogen videnskab at opdrætte killinger, men det kunne være en fordel at have sat sig ind i lidt genetik inden man begynder at opdrætte. Blodtypegenetikken kan godt umiddelbart lyde indviklet, men det er ikke så slemt endda.
Der findes 3 blodtyper hos katten: A,B og AB. AB-blodtypesystemet hos katten har været kendt i lang tid, men det store billede af de forskellige typers forekomst blev først kortlagt i USA i 1986. Op imod 10 000 katte blev undersøgt, og birmaen befinder sig i en gruppe, hvor forekomsten af type B katte er ca 15-20 % - ligesom hos Abyssinier, Somali, Scottish Fold, Colourpoint, Japansk Bobtail samt Perser.
Arvegangen på blodtyperne er yderst simpel. Type A er dominant over type AB og type B. Type AB er dominant over type B. Type B er recessiv, d.v.s. vigende. Det vil sige, at en type B er homozygot, hvorimod en type A kan være både homozygot som heterozygot - d.v.s. "skjult bærer" af blodtype B En blodtype O findes ikke hos katten, og type AB er yderst sjælden - forekomsten er kun ca. 0,15%.
Det kan være nødvendigt at lære udtrykkene genotype og fænotype. Fænotypen er "det man kan se", altså den blodtype som man får oplyst som svar på en blodprøve. Genotypen er derimod kattens genetiske muligheder. En fænotype B er altid også en genotype B,for man ikke kan "bære" type A, idet det er dominant over B. En fænotype A kan derimod være enten genotype A(a) (dvs. homozygot) eller genotype A(b) (dvs. heterozygot)
Forvirret? Så lad os se det stillet op skematisk, det hjælper sommetider:


* B B
BBBBB
BBBBB

Det ses vist tydeligt, at man ved at parre to type B katte kun kan få type B afkom.

Det samme vil ske, hvis man parrer to homozygote type A katte - de kan også kun give type A afkom. Men hvad nu hvis man parrer to heterozygote katte - altså type A men bærer af type B? Lad os lave et nyt skema:

*AB
AAAAB
BABBB

Denne kombination vil altså give 25% homozygot type A, 50% heterozygot type A - d.v.s. skjult bærer af type B; samt 25% type B.

Hvis man parrer en homozygot type A med en heterozygot type A vil man få ene type A afkom - den homozygote type A kan kun give type A afkom. MEN genotypisk vil 50% af afkommet være homozygot og 50% vil være heterozygot - d.v.s. bærer af type B
Hvis man parrer en homozygot type A med en type B vil alt afkommet være type A - og de vil alle være hetetrozygote
Hvis man parrer en heterozygot type A (altså en B-bærer) med en type B vil 50% af afkommet blive type A heterozygot og 50% vil blive type B.

Og hvad skal du så bruge alt dette til?
Nu kender du altså arvegangen for blodtyperne. Type AB er så sjælden, at du sandsynligvis aldrig vil støde på den. Derfor er den ikke omtalt her. Men du bør kende din hunkats blodtype før du sætter hende i avl. Er hun blodtype A behøver du ikke bekymre dig om hankattens blodtype - du kan bruge både en A og en B. Men hvis din hun er type B er det meget vigtigt at du gør det rigtige...
En type B hun danner meget stærke antistoffer mod type A, og hvis du parrer hende med en type A han, så vil de type A killinger, som er i kuldet være i alvorlig fare for at dø af "fading kitten syndrome" eller Neonatal Isoerythrolyse. Det forkortes ofte NI, og det betyder simpelthen, at killingens røde blodlegemer går i opløsning. En type A hun danner derimod kun meget svage antistoffer mod type B, og derfor vil denne kombination aldrig give problemer.

Læs mere om råmælk og blodtyper